Våra tjänster

Ventilationsrengöring

När vi vet att vi i Sverige spenderar mesta delen av våra liv inomhus, bör vi tänka på luften som vi andas oftare genom ventilationssystemet.

Därför bör vi kräva att system är fria från föroreningar.

Ohälsosam luft är en av de främsta orsakerna till allergiproblem.

Dessutom kan smutsiga kanalsystem också orsaka andra hälsoproblem.

Bakom de allt vanligare rubrikerna ”sjuka hus” döljer sig ofta system med dålig ventilation

Smuts påverkar flödena i systemet.

Tillförsel av frisk luft och utsläpp av gammal luft samt luftfuktighet och temperaturer måste motsvara dimensionerna för

Om man förbättrar ventilationen löser man problemen med mögeltillväxt och multiplikation av förkylningsbakterier etc. som måste kontrolleras.

Genom att städa ventilationen får man ett bättre klimat vilket gör att människorna som vistas där får en bättre arbetsmiljö, blir friskare kan producera mer, vilket vilket i sin tur gör arbete väl investerat.

VVS isolering

Rörisolering behöver vi använda oss av flera olika skäl, både funktionella och inte minst ekonomiska. Vanligaste anledningen är att begränsa värmeförluster.
Rör med mycket hög temperatur behöver man isolera för att inte det ska gå att bränna sig.

De kalla rören behöver man isolera för att undvika kondens. Rör som utsätts för låga temperaturer riskerar att frysa och även då är isolering den bästa metoden för att förhindra detta på ett bra sätt.

Brandtätning

För att brandsäkra en byggnad krävs det att man tänker på varje detalj. Brandtätning är ett steg som lätt glöms bort i planeringen, men som är oerhört viktig för att det tilltänkta brandskyddet ska fungera fullt ut.
Och varför då? Jo, en kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk brukar man säga. Detsamma gäller med byggnader och brand. Även om du har ett väl genomtänkt brandskydd i hela byggnaden så kan det undermineras om det finns glipor kring exempelvis rörgenomföringar i en vägg eller i fogar.

Om brandgaser kan ta sig igenom kan det medföra att branden kan ta sig igenom på oväntade platser och på så sätt ta sig runt existerande brandskyddslösningar. För att motverka detta måste man alltså täta kring rör osv där de går genom en vägg eller bjälklag.

Industri isolering

Industri isolering effektiviserar din produktion och sparar energi.

Vid industriella processer arbetar man ofta med höga temperaturer, som kräver hållbar och högkvalitativ isolering för att minska energiförluster och effektivisera produktionen. Vi hjälper dig att beräkna hur stora era energibesparingar blir med en ny isoleringslösning. Sedan utför vi detta hos er på bästa sätt.

Rörmärkning

Vi är duktiga på rörmärkning. Vi gör det för att du ska kunna lägga det åt sidan och låta oss göra jobbet. Vi hjälper dig alltid att bena ut vilka rör som behöver vad. När vi utför rörmärkningen har vi alltid koll på alla regler och förordningar och vi ser alltid till att arbetet blir korrekt utfört. Rörmärkningen skall vara väl synlig i närheten av ventiler och kopplingar. Etiketterna skall sättas med ett sånt mellanrum att den alltid syns när man förflyttar sig längs ledningen.

Besiktning/rådgivning

Kontakta oss redan idag för att diskutera någon av ovan tjänster. Eller är det kanske en närliggande tjänst ni behöver hjälp eller råd om?
Vi kan detta väldigt bra, och arbetar i hela Göteborg med omnejd.
Varmt välkomna till oss.

VI FIXAR ER ISOLERING